MESİH DECCAL SESSİZCE GÖREVİNE BAŞLADI

Deccal anarşi, terör, şiddet, savaş ve kan dökmeyi kendince makul gösterebilmek için bazı inananları da, bu felaketlerin ahir zamanda mutlaka yaşanması gerektiği yalanıyla aldatmaya çalışır. Deccal’in bu oyununa göre, ahir zamanda beklenen müjdeli gelişmelerin gerçekleşebilmesi için, bunun öncesinde medeniyetlerin birbirine düşman olup yeryüzünde büyük bir savaş yaşanması gerekmektedir. Bu yanılgıya göre ahir zamanda gelmesi beklenen Mesih’in ortaya çıkışından önce Yahudilerin ve onlara destek olan bir kısım Hıristiyanların bir yanda, Müslümanların ve Katoliklerin ise diğer tarafta yer aldığı “Armagedon” adı verilen büyük bir savaş yaşanmalıdır. Deccal’in telkinlerine göre “yedi yıl sürecek bir felaket döneminin yaşanması; bu dönemde Yahudilerin ve diğer iman edenlerin zulüm görmesi; ve Armagedon savaşıyla birlikte Yahudilerin üçte ikisinin ölmesi ve İsrail topraklarının harap olması” gerekmektedir. Deccal, kutsal metinler üzerinde yaptığı aslı olmayan birtakım mecazi yorumlarla Hıristiyanları ve Yahudileri Mesih’in ancak tüm bu şartlar oluştuğunda yeryüzüne geleceğine inandırmaya çalışmaktadır. Deccal’in Hıristiyanlara telkin ettiği bu inanca göre, Hz. İsa’nın önderliğinde bu savaşı kazanacak olan Yahudiler, Hz. İsa’ya tabi olacak ve Hıristiyanlığa dönüş yapacaklardır. >>>

 

BİR KISIM HIRİSTİYANLARIN AHİR ZAMANLA İLGİLİ YANILGILARINA CEVAPLAR

Hz. İsa (as)'nın ahirzamanda yeryüzüne ikinci gelişi, tüm insanlar için çok büyük bir müjdedir, sevinç ve şevk kaynağıdır. Hıristiyan alemi gibi Müslümanlar da Hz. İsa (as)'nın ahir zamanda yeniden dünyaya geleceğine inanmakta ve bu müjdeli bekleyişte ortak bir sevinç yaşamaktadır. Ancak bir kısım Hıristiyanlar gerek muharref İncil sözlerini yanlış yorumladıkları, gerekse İslamiyetle ilgili eksik bilgilere sahip oldukları için, ahir zamanla ilgili yanlış bir beklenti içindedirler. Bu hatalı ve tehlikeli inanışa göre, Hz. İsa (as)'ya inanan Hıristiyanlar ve 144.000 Musevi dışındaki herkes, yakın gelecekte yıkıma uğrayacaktır.

Bu dehşetli senaryoya göre, Museviler Müslümanlara karşı 'Armagedon' olarak adlandırılan savaşı kazanmadıkça, Hz. İsa (as) yeryüzüne tekrar dönmeyecektir. Bu nedenle bir kısım Hıristiyanlar, Hz İsa (as)’nın yeryüzüne dönmesi için, bu büyük savaşın çıkmasını ve savaşın Musevilerce kazanılmasını adeta şart olarak görmektedirler. Bu savaş bittikten sonra da, Hz. İsa (as)’ya iman eden 144.000 Musevi dışında tüm Musevilerin kırılması beklenmektedir. Bu kanlı savaşlar neticesinde, tüm Müslümanların, ve neredeyse tüm Musevilerin yok edileceğine; diğer taraftan sadece Hz. İsa (as)'ya bağlı Hıristiyanlarla, seçilmiş 144.000 Musevi'nin kurtuluşa ereceğine inanmaktadırlar. Bu vahim beklentinin bir sonucu olarak, bir kısım Hıristiyanlar dünyada yaşanan savaş, çatışma ve anlaşmazlıkları yatıştırmak yerine, adeta kan dökümünü teşvik eden politikalara destek vermekte, hatta kışkırtıcı bir tutum izlemektedirler. >>>
 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN ARMAGEDON İLE İLGİLİ ANLATIMLARI

ABD’nın Armageddon planı İttihad-ı İslam oluştuğunda sona erecektir.
Türkiye'nin bölünmesini isteyenler, bölgede armageddon planlıyorlar.
PKK, Amerika ve İsrail’in armageddona hazırlık yaptığını düşünemiyor.
Bazı Amerikalılar PKK’ya Kürt devleti kurdurup arkasından Armageddon’u yapmayı planlıyor.
Papa da şu an Armageddon olduğunu kabul ediyor. Buna Hz. Mehdi (as) son verecektir.
IŞİD’le mücadele altında dünya çapında İslam’ı yok etme projesini uyguluyorlar.
Peygamberimiz (sav) Türkmenlerin bulunduğu Amik ovasındaki çatışmaları bildirmiştir.
Evanjelikler Armageddon için Tevrat’ın hükmünü uygulamaya çalışıyor. Türk askeri Müslüman öldürmez.
Eyalet sistemini savunmak bölünmeyi savunmaktır ve Armageddon’un alt yapısı oluşturulmuş olur.
Ortadoğu’da Armageddon başladı ardından Hz. Mehdi (as) çıkacaktır.
PKK armageddon için kullanılacaktır.
Derin dünya devleti Armageddon’da PKK'yı Müslümanları yok etmek amacıyla kullanıyor.
  HARUN YAHYA CANLI YAYINDA!..
 

ATEİST MASONLAR TELAŞA KAPILDILAR

Deccal sistemi olan masonluk, samimi Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin kardeş olması, birlikte hareket etmesi ve beraber dinsizliğe, materyalizme, Darwinizm’e karşı mücadele vermesini engellemek için sapkın bir sistem geliştirmiştir. Müslümanları, Hıristiyanları, Musevileri birbirlerine deccal gibi göstererek inananların birlikte hareket etmelerini engellemeye, güçlerini kırmaya çalışmaktadır. Masonluk, şu anda bu sistemi kullanarak, bir kısım saf Müslümanları, Hıristiyanları ve Musevileri ikna etmiş, kandırmış durumdadır. Masonlar, bu yöntemle iman edenleri birbirlerine düşürüp kendi saltanatlarını devam ettirmek istemektedirler. Samimi dindarları deccal gibi göstererek, kendi üzerlerindeki dikkati dağıtmaya çalışmakta, bu yolla saklanabilmekte, bazen de bunda başarılı olmaktadırlar.

Deccal, bu sinsi yöntemle Hıristiyanları bile kendi aralarında birbirine düşürmüş, birlik olmalarını engellemeye çalışmıştır. Bir kısım Evanjelikler, Katolikleri dahi deccal olarak görmektedirler. Şu anda buna inanan çok fazla sayıda Evanjelik bulunmaktadır. Hatta bazı Evanjelikler, masonların telkinlerinin etkisiyle, papalığı deccaliyet olarak tanımlamaktadırlar. Masonluk, Allah’tan korkan dindar insanların arasını ayırarak, onları birbirleriyle mücadeleye sürükleyerek zaman kazanmaya çalışmaktadır.

Deccalin ortaya attığı, gelecekte olacağı iddia edilen Armageddon savaşı da şeytani bir yorumla yorumlanmaktadır. Masonlar tarafından çeşitli yöntemlerle Ortadoğu’da sürekli kan dökülmesinin ve gerilimin artırılmasının gerekliliği ifade edilmektedir. Bunun bir ibadet olduğu söylenmektedir. Bu durum, masonluğun şeytandan aldığı ilhamla yaptığı deccaliyetin kirli, kanlı faaliyetlerinden birisidir. İleride yaşanacağı söylenen Armageddon aslında gerçekleşmiştir.  Irak; ABD, İngiltere, Avusturalya, İspanya, Danimarka ve Polonya’dan gelen askerlerle işgal edilmiş, Müslümanlardan da, Hıristiyan veya başka dinlere mensup kişilerden de sivil ve asker çok fazla insan şehit edilmiş veya öldürülmüştür. Irak’ın farklı ülkeler tarafından işgal edilmesi, Irak’ta yaşanacak katliam ve bu Armageddon savaşı hadis-i şeriflerde en ince detayına kadar bildirilmiştir.

 
 
Mesih Deccal nerede saklanıyor?
Bir Kısım Hıristiyanların Ahirzamanla İlgili Yanılgılarına Cevaplar
BM'den Dünya devletlerine Armagedon davetiyesi
Evanjelik masonların İncil’e dayandırmaya çalıştıkları sahte izahlara dikkat
Hz. Mehdi (a.s.), sel gibi kan akıtmak isteyen deccal taraftarlarının oyununu bozacaktır
 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN EVANJELİKLERLE İLE İLGİLİ ANLATIMLARI

Joel Richardson'ın deccal ile ilgili yanılgıları
Bazı Evangelistler Ortadoğu’daki planlarını uygulamak için halkı kışkırtıyor.
Amerika Güneydoğu’yu bizden ayırmaya çalışıyor, buna izin vermeyiz.
Evanjelistlerin Musevilere yönelik planı nedir?
Evanjelistlerin bilinmeyen PKK ve Ortadoğu planı
Evanjelistler Hz. Mehdi (as)’ın çıkışını çabuklaştırmak istiyorlar ancak zamanı gelince çıkacaktır.
Bir dini, bir milleti toptan deccalin ordusu olarak itham etmek çok büyük bir zulümdür.
İslam dünyasında bir ilk: Adnan Oktar Museviler ve Müslümanlar arasında kardeşliği tesis ediyor
ABD'de tarihte ilk defa Evanjelikler güç kaybetti. Allah ahir zamanda ortamı değiştiriyor.
Hıristiyan ve Müslümanlar deccaliyete karşı birbirlerinin müttefikidirler.
 

BELGESELLER:

Mesih Deccal sessizce görevine başladı
Yahudi ve Hıristiyanlar Mesih Deccal'in oyununa karşı dikkatli olmalıdır
Samimi iman sahiplerine düşen sorumluluk
Müslümanlar deccalin oyunlarına karşı uyanık olmalıdır
Deccaliyet Hz. İsa'nın gelişine kadar insanları kandırmayı sürdürecektir
İnsanların nefislerine uymalarını sağlayarak Mesih Deccal sessizce görevine başladı
İnsanların arasından hürmet ve merhameti kaldırarak Mesih Deccal sessizce görevine başladı
İnsanları baskı altında tutarak Mesih Deccal sessizce görevine başladı
Deccal'in sapkın telkinleri Tevrat ve İncil ile çelişmektedir
Deccal önce peygamberliğini sonra sözde ilahlığını iddia edecektir
Deccalin diğer yalanı
Deccalin anarşı ve terörü yaygınlaştırmak için uyguladığı taktikler
Deccal yalancı mucizelerle çoğu insanı aldatabilir
Deccal
 

İNCİL'DE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM

HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS) DEVRİNDE TEK DAMLA KAN DÖKÜLMEYECEKTİR

Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) devrinde tek bir damla kan dökülmeyecek, her yerde sevgi ve barış yaşanacaktır
Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) devrinde tek damla kan dökülmeyecektir
 

BU SİTE HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)'IN ESERLERİNDEN
FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

Yazar Hakkında -Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.armagedonnedir.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

www.harunyahya.org